Systematic List of Birds Noted, Dulong Gorge Expedition, February-March 2016

by Craig Brelsford
Founder, shanghaibirding.com

For taxonomy and English names, our first reference is the IOC World Bird List. When a species is recorded more than once in a day, we list the elevations at which we noted the species as a range, with the lowest and highest elevation stated. Our list of mammals is at the bottom of this page.

Return to Dulong Gorge 2016 Report

Anseriformes: Anatidae

Mallard
绿头鸭 (lǜtóu yā)
Anas platyrhynchos

1 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-24
1 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-26

Eurasian Teal
绿翅鸭 (lǜchì yā)
Anas crecca

4 between Kongdang & Xiongdang (1600 m) on 2016-02-19

Common Merganser
普通秋沙鸭 (pǔtōng qiūshāyā)
Mergus merganser

1 N of Xiongdang (1930 m) on 2016-02-19

Galliformes: Phasianidae

gamebird sp.

1 on Gongshan-Dulong Rd. (2380 m) on 2016-02-26

Hill Partridge
环颈山鹧鸪 (huánjǐng shānzhègū)
Arborophila torqueola

5 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2100 m) on 2016-02-20
1 between Dulong Beach & Dulongjiang Tunnel (1670 m) on 2016-02-26
2 on Gongshan-Dulong Rd. (2060 m) on 2016-03-04

Pelecaniformes: Ardeidae

Little Egret
白鹭 (báilù)
Egretta garzetta

1 near Kunming (1900 m) on 2016-02-16

Suliformes: Phalacrocoracidae

Great Cormorant
普通鸬鹚 (pǔtōng lúcí)
Phalacrocorax carbo

3 between Kongdang & Qinlangdang (1420 m) on 2016-02-18
8 between Pukawang & Dulong Beach (1460-1480 m) on 2016-02-24
6 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-25
2 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-26
4 between Kongdang & Qinlangdang (1440 m) on 2016-02-27
1 at Qinlangdang (1290 m) on 2016-02-28
3 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02
3 at Qinlangdang (1250 m) on 2016-03-03

Accipitriformes: Accipitridae

Crested Honey Buzzard
凤头蜂鹰 (fèngtóu fēngyīng)
Pernis ptilorhynchus

1 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-03

Mountain Hawk-Eagle
鹰雕 (yīngdiāo)
Nisaetus nipalensis

1 between Kongdang & Qinlangdang (1520 m) on 2016-02-27
1 N of Xiongdang (2120 m) on 2016-03-01

Crested Goshawk
凤头鹰 (fèngtóu yīng)
Accipiter trivirgatus

1 at Pukawang (1480 m) on 2016-02-25
1 at Qinlangdang (1290 m) on 2016-02-28
1 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-02-29

Besra
松雀鹰 (sōngquèyīng)
Accipiter virgatus

1 between Kongdang & Qinlangdang (1440 m) on 2016-02-27
1 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Himalayan Buzzard
喜山鵟 (xǐshān kuáng)
Buteo burmanicus

1 at Dizhengdang (1850 m) on 2016-02-19
1 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2090 m) on 2016-02-22
1 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-25
1 between Kongdang & Xiongdang (1880 m) on 2016-03-01
3 on Gongshan-Dulong Rd. (1880 m) on 2016-03-04

Charadriiformes: Ibidorhynchidae

Ibisbill
鹮嘴鹬 (huánzuǐ yù)
Ibidorhyncha struthersii

4 at Xiongdang (1850 m) on 2016-03-01

Charadriiformes: Charadriidae

Northern Lapwing
凤头麦鸡 (fèngtóu màijī)
Vanellus vanellus

1 between Kongdang & Qinlangdang (1600 m) on 2016-03-03

Columbiformes: Columbidae

Rock Dove (Feral Pigeon)
原鸽 (yuángē)
Columba livia

3 on G56 near Dali (2050 m) on 2016-03-05

Snow Pigeon
雪鸽 (xuěgē)
Columba leuconota

24 at Dizhengdang (1850 m) on 2016-02-19
2 at Dizhengdang (1850 m) on 2016-03-01

Oriental Turtle Dove
山斑鸠 (shān bānjiū)
Streptopelia orientalis

3 on G56 W of Kunming (2150 m) on 2016-03-05

Cuculiformes: Cuculidae

Banded Bay Cuckoo
栗斑杜鹃 (lìbān dùjuān)
Cacomantis sonneratii

1 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Strigiformes: Strigidae

Asian Barred Owlet
斑头鸺鹠 (bāntóu xiūliú)
Glaucidium cuculoides

1 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-02-29

Apodiformes: Apodidae

Himalayan Swiftlet
短嘴金丝燕 (duǎnzuǐ jīnsīyàn)
Aerodramus brevirostris

20 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-26
5 at Kongdang (1490 m) on 2016-02-29
5 between Kongdang & Xiongdang (1780 m) on 2016-03-01
8 at Kongdang (1490 m) on 2016-03-03
2 on Gongshan-Dulong Rd. (2450 m) on 2016-03-04

Trogoniformes: Trogonidae

Red-headed Trogon or Ward’s Trogon
红头咬鹃 (hóngtóu yǎojuān) / 红腹咬鹃 (hóngfù yǎojuān)
Harpactes erythrocephalus/H. wardi

1 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2000 m) on 2016-02-20

Coraciiformes: Alcedinidae

Crested Kingfisher
冠鱼狗 (guān yúgǒu)
Megaceryle lugubris

2 between Kongdang & Qinlangdang (1420 m) on 2016-02-18
1 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-27

Bucerotiformes: Upupidae

Eurasian Hoopoe
戴胜 (dàishèng)
Upupa epops

1 at Pukawang (1480 m) on 2016-02-25
1 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Piciformes: Megalaimidae

Great Barbet
大拟啄木鸟 (dà nǐzhuómùniǎo)
Megalaima virens

1 on Gongshan-Dulong Rd. (2320 m) on 2016-03-04

Golden-throated Barbet
金喉拟啄木鸟 (jīnhóu nǐzhuómùniǎo)
Megalaima franklinii

7 between Kongdang & Qinlangdang (1340 m) on 2016-02-18

Piciformes: Picidae

Speckled Piculet
斑姬啄木鸟 (bānjī zhuómùniǎo)
Picumnus innominatus

1 at Qinlangdang (1290 m) on 2016-02-28
1 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02

Rufous-bellied Woodpecker
棕腹啄木鸟 (zōngfù zhuómùniǎo)
Dendrocopos hyperythrus hyperythrus

1 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2280 m) on 2016-02-22

Crimson-breasted Woodpecker
赤胸啄木鸟 (chìxiōng zhuómùniǎo)
Dryobates cathpharius

1 between Kongdang & Qinlangdang (1420 m) on 2016-02-18
2 between Kongdang & Xiongdang (1670 m) on 2016-02-19
1 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-03

Darjeeling Woodpecker
黄颈啄木鸟 (huángjǐng zhuómùniǎo)
Dendrocopos darjellensis

2 at Sibia Lane (2260 m) on 2016-02-17

Bay Woodpecker
黄嘴栗啄木鸟 (huángzuǐ lìzhuómùniǎo)
Blythipicus pyrrhotis

2 on Gongshan-Dulong Rd. (2280 m) on 2016-02-17
1 between Kongdang & Qinlangdang (1430 m) on 2016-02-18
2 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2300 m) on 2016-02-22
1 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-24
3 between Kongdang & Qinlangdang (1420 m) on 2016-02-27
4 between Kongdang & Qinlangdang (1290-1500 m) on 2016-02-28
2 between Kongdang & Qinlangdang (1420-1570 m) on 2016-02-29
3 between Kongdang & Qinlangdang (1220-1420 m) on 2016-03-02
2 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-03
2 on Gongshan-Dulong Rd. (1900-2040 m) on 2016-03-04

Passeriformes: Tephrodornithidae

Bar-winged Flycatcher-shrike
褐背鹟䴗 (hèbèi wēngjú)
Hemipus picatus

6 between Kongdang & Qinlangdang (1470 m) on 2016-03-02
6 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Passeriformes: Campephagidae

Grey-chinned Minivet
灰喉山椒鸟 (huīhóu shānjiāoniǎo)
Pericrocotus solaris

2 between Kongdang & Bapo (1440 m) on 2016-02-25
2 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-26
6 at Qinlangdang (1200 m) on 2016-02-28
1 between Kongdang & Qinlangdang (1430 m) on 2016-03-03

Scarlet Minivet
赤红山椒鸟 (chìhóng shānjiāoniǎo)
Pericrocotus speciosus

2 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Passeriformes: Laniidae

Long-tailed Shrike
棕背伯劳 (zōngbèi bóláo)
Lanius schach tricolor

2 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Grey-backed Shrike
灰背伯劳 (huībèi bóláo)
Lanius tephronotus

1 at Dizhengdang (1850 m) on 2016-02-19
1 at Wayaozhen (1310 m) on 2016-03-05

Passeriformes: Vireonidae

White-bellied Erpornis
白腹凤鹛 (báifù fèngméi)
Erpornis zantholeuca

4 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02

Black-headed Shrike-babbler
棕腹䴗鹛 (zōngfù júméi)
Pteruthius rufiventer

2 on Gongshan-Dulong Rd. (2030 m) on 2016-02-23
3 at Qinlangdang (1290 m) on 2016-02-28
2 between Kongdang & Qinlangdang (1360 m) on 2016-03-03

Blyth’s Shrike-babbler
红翅䴗鹛 (hóngchì júméi)
Pteruthius aeralatus

3 at Qinlangdang (1200 m) on 2016-02-28

Black-eared Shrike-babbler
栗喉䴗鹛 (lìhóu júméi)
Pteruthius melanotis

1 on Gongshan-Dulong Rd. (1980 m) on 2016-02-17
4 between Kongdang & Qinlangdang (1430 m) on 2016-02-18
1 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1920 m) on 2016-02-22
2 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
1 between Dulong Beach & Dulongjiang Tunnel (1860 m) on 2016-02-26
1 between Kongdang & Qinlangdang (1570 m) on 2016-02-27
7 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02
2 between Kongdang & Qinlangdang (1460 m) on 2016-03-03
4 on Gongshan-Dulong Rd. (2000-2080 m) on 2016-03-04

Passeriformes: Dicruridae

Ashy Drongo
灰卷尾 (huī juǎnwěi)
Dicrurus leucophaeus hopwoodi

3 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-26
4 at Qinlangdang (1290 m) on 2016-02-28
1 between Kongdang & Qinlangdang (1570 m) on 2016-02-29

Passeriformes: Rhipiduridae

White-throated Fantail
白喉扇尾鹟 (báihóu shànwěiwēng)
Rhipidura albicollis

2 between Kongdang & Qinlangdang (1380-1430 m) on 2016-02-18
3 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1860 m) on 2016-02-20
3 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
1 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-25
2 between Kongdang & Qinlangdang (1270-1450 m) on 2016-02-27
3 between Kongdang & Qinlangdang (1350-1560 m) on 2016-02-28
4 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-02-29
3 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02
1 between Kongdang & Qinlangdang (1360 m) on 2016-03-03
1 on Gongshan-Dulong Rd. (2300 m) on 2016-03-04
4 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Passeriformes: Corvidae

Oriental Magpie
喜鹊 (xǐquè)
Pica serica

2 near Kunming (1900 m) on 2016-02-16

Large-billed Crow
大嘴乌鸦 (dàzuǐ wūyā)
Corvus macrorhynchos

4 on Gongshan-Dulong Rd. (2960 m) on 2016-02-17
6 between Kongdang & Qinlangdang (1380-1430 m) on 2016-02-18
4 between Kongdang & Xiongdang (1510 m) on 2016-02-19
8 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1890-2840 m) on 2016-02-20
2 at Dulongjiang Tunnel (2840 m) on 2016-02-22
4 on Gongshan-Dulong Rd. (1530-2040 m) on 2016-02-23
4 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-25
4 between Dulong Beach & Dulongjiang Tunnel (1470-1840 m) on 2016-02-26
2 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-27
1 between Kongdang & Qinlangdang (1320 m) on 2016-02-29
6 between Kongdang & Xiongdang (1850-2000 m) on 2016-03-01
6 between Kongdang & Qinlangdang (1420 m) on 2016-03-02
2 between Kongdang & Qinlangdang (1460 m) on 2016-03-03
1 on Gongshan-Dulong Rd. (2340 m) on 2016-03-04

Passeriformes: Stenostiridae

Yellow-bellied Fantail
黄腹扇尾鹟 (huángfù shànwěiwēng)
Chelidorhynx hypoxantha

6 between Kongdang & Qinlangdang (1380-1430 m) on 2016-02-18
3 between Kongdang & Xiongdang (1610-1670 m) on 2016-02-19
1 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1750 m) on 2016-02-22
2 on Gongshan-Dulong Rd. (1600 m) on 2016-02-23
2 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
13 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-25
4 between Kongdang & Qinlangdang (1250-1570 m) on 2016-02-27
3 between Kongdang & Qinlangdang (1290-1560 m) on 2016-02-28
6 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02
2 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-03
1 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Passeriformes: Paridae

Yellow-browed Tit
黄眉林雀 (huángméi línquè)
Sylviparus modestus

3 on Gongshan-Dulong Rd. (1980-2130 m) on 2016-02-17
28 between Kongdang & Qinlangdang (1430 m) on 2016-02-18
2 between Kongdang & Xiongdang (1670 m) on 2016-02-19
3 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2100 m) on 2016-02-20
5 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1920-2650 m) on 2016-02-22
4 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
18 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-25
6 at Sibia Lane (2260 m) on 2016-02-26
8 on Gongshan-Dulong Rd. (2000-2080 m) on 2016-03-04

Rufous-vented Tit
黑冠山雀 (hēiguān shānquè)
Periparus rubidiventris

1 between Kongdang & Qinlangdang (1360 m) on 2016-03-03

Coal Tit
煤山雀 (méi shānquè)
Periparus ater aemodius

16 on Gongshan-Dulong Rd. (1980-2960 m) on 2016-02-17
2 on Gongshan-Dulong Rd. (2090 m) on 2016-02-23
6 on Gongshan-Dulong Rd. (2040 m) on 2016-03-04

Grey Crested Tit
褐冠山雀 (hèguān shānquè)
Lophophanes dichrous

1 on Gongshan-Dulong Rd. (1980 m) on 2016-02-17
1 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1840 m) on 2016-02-22

Japanese Tit
远东山雀 (yuǎndōng shānquè)
Parus minor

2 between Kongdang & Qinlangdang (1360 m) on 2016-03-03
3 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Green-backed Tit
绿背山雀 (lǜbèi shānquè)
Parus monticolus

2 on Gongshan-Dulong Rd. (1850-2090 m) on 2016-02-17
3 between Kongdang & Qinlangdang (1380-1430 m) on 2016-02-18
8 between Kongdang & Xiongdang (1580-1670 m) on 2016-02-19
2 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1890 m) on 2016-02-20
4 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1840 m) on 2016-02-22
3 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
1 between Dulong Beach & Dulongjiang Tunnel (2070 m) on 2016-02-26
1 between Kongdang & Qinlangdang (1420 m) on 2016-02-29
2 at Dizhengdang (1850 m) on 2016-03-01
2 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-03
1 on Gongshan-Dulong Rd. (2080 m) on 2016-03-04

Yellow-cheeked Tit
黄颊山雀 (huángjiá shānquè)
Machlolophus spilonotus

6 between Kongdang & Qinlangdang (1380-1430 m) on 2016-02-18
4 between Kongdang & Xiongdang (1670-1700 m) on 2016-02-19
6 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2100 m) on 2016-02-20
1 between Dulong Beach & Dulongjiang Tunnel (1860 m) on 2016-02-26
8 between Kongdang & Qinlangdang (1200-1560 m) on 2016-02-28
1 between Kongdang & Qinlangdang (1420 m) on 2016-02-29
5 between Kongdang & Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02
1 between Kongdang & Qinlangdang (1360 m) on 2016-03-03

Passeriformes: Pycnonotidae

Striated Bulbul
纵纹绿鹎 (zòngwén lǜbēi)
Pycnonotus striatus

20 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-24
8 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-25
6 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-26
4 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-27
8 between Kongdang & Qinlangdang (1420-1520 m) on 2016-02-28
1 between Kongdang & Qinlangdang (1420 m) on 2016-02-29
8 between Kongdang & Qinlangdang (1510 m) on 2016-03-03

Black-crested Bulbul
黑冠黄鹎 (hēiguān huángbēi)
Pycnonotus flaviventris

4 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-26

Red-whiskered Bulbul
红耳鹎 (hóng’ěr bēi)
Pycnonotus jocosus

2 on Gongshan-Dulong Rd. (1880 m) on 2016-02-17

Brown-breasted Bulbul
黄臀鹎 (huángtún bēi)
Pycnonotus xanthorrhous

5 at rest area near Dali (1400 m) on 2016-02-16
10 on Gongshan-Dulong Rd. (1880 m) on 2016-02-17
5 between Kongdang & Qinlangdang (1430 m) on 2016-02-18
4 between Kongdang & Xiongdang (1700 m) on 2016-02-19
3 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
6 between Kongdang & Bapo (1490 m) on 2016-02-25
3 between Dulong Beach & Dulongjiang Tunnel (1480 m) on 2016-02-26
4 between Kongdang & Qinlangdang (1470 m) on 2016-02-27
2 between Kongdang & Xiongdang (1900 m) on 2016-03-01
4 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Red-vented Bulbul
黑喉红臀鹎 (hēihóu hóngtúnbēi)
Pycnonotus cafer

3 at Wayaozhen (1310 m) on 2016-03-05
10 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Mountain Bulbul
绿翅短脚鹎 (lǜchì duǎnjiǎobēi)
Ixos mcclellandii

5 between Kongdang & Qinlangdang (1460 m) on 2016-02-18
1 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-24
6 between Kongdang & Bapo on 2016-02-25
10 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-26
6 between Kongdang & Qinlangdang (1340-1570 m) on 2016-02-27
5 between Kongdang & Qinlangdang (1290-1370 m) on 2016-02-28
4 between Kongdang & Qinlangdang (1420 m) on 2016-02-29

Black Bulbul
黑短脚鹎 (hēi duǎnjiǎobēi)
Hypsipetes leucocephalus

12 on Gongshan-Dulong Rd. (1880 m) on 2016-02-17
26 between Kongdang & Qinlangdang (1430-1440 m) on 2016-02-18
3 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
10 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Passeriformes: Hirundinidae

Barn Swallow
家燕 (jiā yàn)
Hirundo rustica

15 between Kongdang & Qinlangdang (1430 m) on 2016-02-18
15 in Kongdang (1490 m) on 2016-02-23
7 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
40 between Kongdang & Bapo (1480-1490 m) on 2016-02-25
5 at Wayaozhen (1310 m) on 2016-03-05

Red-rumped Swallow
金腰燕 (jīnyāo yàn)
Cecropis daurica

17 near Kunming (1900 m) on 2016-02-16
1 between Kongdang & Qinlangdang (1430 m) on 2016-02-18

Passeriformes: Pnoepygidae

Scaly-breasted Cupwing
鳞胸鹪鹛 (línxiōngjiāoméi)
Pnoepyga albiventer

2 between Kongdang & Qinlangdang (1290-1420 m) on 2016-02-28
1 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02
3 at Qinlangdang (1250 m) on 2016-03-03

Pygmy Cupwing
小鳞胸鹪鹛 (xiǎo línxiōngjiāoméi)
Pnoepyga pusilla

1 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2640 m) on 2016-02-22
1 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-25
1 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-26
1 between Kongdang & Qinlangdang (1300 m) on 2016-02-28
1 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-02-29
3 Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02
6 between Kongdang & Qinlangdang (1220-1420 m) on 2016-03-03

Passeriformes: Cettiidae

Rufous-faced Warbler
棕脸鹟莺 (zōngliǎn wēngyīng)
Abroscopus albogularis

2 between Kongdang & Qinlangdang (1550 m) on 2016-03-02

Black-faced Warbler
黑脸鹟莺 (hēiliǎn wēngyīng)
Abroscopus schisticeps

14 on Gongshan-Dulong Rd. (2050-2130 m) on 2016-02-17
3 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2460 m) on 2016-02-20
5 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2300 m) on 2016-02-22
3 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-24
1 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-25
7 at Sibia Lane (2260 m) on 2016-02-26
1 between Kongdang & Qinlangdang (1570 m) on 2016-02-27
1 between Kongdang & Qinlangdang (1560 m) on 2016-02-28
1 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02
8 on Gongshan-Dulong Rd. (2000-2320 m) on 2016-03-04

Brown-flanked Bush Warbler
强脚树莺 (qiángjiǎo shùyīng)
Horornis fortipes

2 between Kongdang & Qinlangdang (1420-1570 m) on 2016-02-29

Slaty-bellied Tesia
金冠地莺 (jīnguān dìyīng)
Tesia olivea

1 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-24
1 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-26
1 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-27
3 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-02-29
4 between Kongdang & Qinlangdang (1220-1350 m) on 2016-03-02
3 between Kongdang & Qinlangdang (1510-1600 m) on 2016-03-03
2 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Chestnut-headed Tesia
栗头地莺 (lìtóu dìyīng)
Cettia castaneocoronata

1 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-25
21 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-27
2 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02
2 at Qinlangdang (1220-1250 m) on 2016-03-03
1 at Sibia Lane (2260 m) on 2016-03-04

Passeriformes: Aegithalidae

Black-throated Bushtit
红头长尾山雀 (hóngtóu chángwěishānquè)
Aegithalos concinnus

6 on Gongshan-Dulong Rd. (1980 m) on 2016-02-17
5 between Kongdang & Qinlangdang (1430 m) on 2016-02-18
4 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2100 m) on 2016-02-20
1 between Kongdang & Qinlangdang (1430 m) on 2016-03-03
8 on Gongshan-Dulong Rd. (2000-2080 m) on 2016-03-04

Black-browed Bushtit
黑眉长尾山雀 (hēiméi chángwěishānquè)
Aegithalos bonvaloti

2 at Dizhengdang (1850 m) on 2016-02-19
9 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2300 m) on 2016-02-22

Passeriformes: Phylloscopidae

Ashy-throated Warbler
灰喉柳莺 (huīhóu liǔyīng)
Phylloscopus maculipennis

6 on Gongshan-Dulong Rd. (2590-2960 m) on 2016-02-17
11 between Kongdang & Qinlangdang (1430-1520 m) on 2016-02-18
17 between Kongdang & Xiongdang (1580-1700 m) on 2016-02-19
2 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1760 m) on 2016-02-20
10 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1890-2360 m) on 2016-02-22
6 on Gongshan-Dulong Rd. (2030-2260 m) on 2016-02-23
3 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
8 between Kongdang & Bapo (1480 m) on 2016-02-25
4 between Dulong Beach & Dulongjiang Tunnel (1460-2300 m) on 2016-02-26
8 between Kongdang & Qinlangdang (1460-1470 m) on 2016-02-27
8 between Kongdang & Qinlangdang (1230-1570 m) on 2016-02-28
4 between Kongdang & Qinlangdang (1570 m) on 2016-02-29
1 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02
9 on Gongshan-Dulong Rd. (1930-2300 m) on 2016-03-04

Yellow-browed Warbler
黄眉柳莺 (huángméi liǔyīng)
Phylloscopus inornatus

3 at Wayaozhen (1310 m) on 2016-03-05

Blyth’s Leaf Warbler
西南冠纹柳莺 (xīnán guānwénliǔyīng)
Phylloscopus reguloides

1 on Gongshan-Dulong Rd. (1980 m) on 2016-02-17
1 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1840 m) on 2016-02-22
2 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-25

Sichuan Leaf Warbler
四川柳莺 (sìchuān liǔyīng)
Phylloscopus forresti

1 between Kongdang & Xiongdang (1600 m) on 2016-03-01
1 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02
2 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Grey-cheeked Warbler
灰脸鹟莺 (huīliǎn wēngyīng)
Phylloscopus poliogenys

2 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-24
3 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-25
12 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-26
1 between Kongdang & Qinlangdang (1570 m) on 2016-02-27
1 at Qinlangdang (1200 m) on 2016-02-28
4 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-02-29
8 between Kongdang & Qinlangdang (1220-1400 m) on 2016-03-02
4 at Qinlangdang (1220-1250 m) on 2016-03-03

Chestnut-crowned Warbler
栗头鹟莺 (lìtóu wēngyīng)
Phylloscopus castaniceps

3 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02

Passeriformes: Cisticolidae

Hill Prinia
黑喉山鹪莺 (hēihóu shānjiāoyīng)
Prinia superciliaris

1 at Qinlangdang (1250 m) on 2016-02-29

Rufescent Prinia
暗冕鹪莺 (ànmiǎn jiāoyīng)
Prinia rufescens

1 between Kongdang & Qinlangdang (1430 m) on 2016-02-18
2 between Kongdang & Dulong Beach (1430 m) on 2016-02-24

Grey-breasted Prinia
灰胸鹪莺 (huīxiōng jiāoyīng)
Prinia hodgsonii

2 at Wayaozhen (1310 m) on 2016-03-05

Passeriformes: Timaliidae

Streak-breasted Scimitar Babbler
棕颈钩嘴鹛 (zōngjǐng gōuzuǐméi)
Pomatorhinus ruficollis

1 on Gongshan-Dulong Rd. (1930 m) on 2016-02-23
1 between Kongdang & Qinlangdang (1510 m) on 2016-03-03
2 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Red-billed Scimitar Babbler
棕头钩嘴鹛 (zōngtóu gōuzuǐméi)
Pomatorhinus ochraceiceps

1 between Kongdang & Qinlangdang (1360 m) on 2016-03-03

Coral-billed Scimitar Babbler
红嘴钩嘴鹛 (hóngzuǐ gōuzuǐméi)
Pomatorhinus ferruginosus

4 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02

Grey-throated Babbler
黑头穗鹛 (hēitóu suìméi)
Stachyris nigriceps

1 at Qinlangdang (1270 m) on 2016-02-27
2 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02
1 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Rufous-capped Babbler
(红头穗鹛 (hóngtóu suìméi)
Stachyridopsis ruficeps

2 between Kongdang & Qinlangdang (1570 m) on 2016-02-18
1 between Kongdang & Xiongdang (1580 m) on 2016-02-19
1 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1860 m) on 2016-02-20
2 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-24
8 between Dulong Beach & Dulongjiang Tunnel (1860-2260 m) on 2016-02-26
1 between Kongdang & Qinlangdang (1430 m) on 2016-02-27
1 between Kongdang & Qinlangdang (1600 m) on 2016-02-28
3 between Kongdang & Qinlangdang (1420-1570 m) on 2016-02-29
2 between Kongdang & Qinlangdang (1220-1570 m) on 2016-03-02
9 on Gongshan-Dulong Rd. (1880-2040 m) on 2016-03-04

Golden Babbler
金头穗鹛 (jīntóu suìméi)
Stachyridopsis chrysaea

6 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-24
2 between Kongdang & Qinlangdang (1270 m) on 2016-02-27
1 at Qinlangdang (1230 m) on 2016-02-28
1 at Qinlangdang (1220) on 2016-02-29
10 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02
1 on Gongshan-Dulong Rd. (2040 m) on 2016-03-04

Passeriformes: Pellorneidae

Yellow-throated Fulvetta
黄喉雀鹛 (huánghóu quèméi)
Alcippe cinerea

1 on Gongshan-Dulong Rd. (1980 m) on 2016-02-17
1 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2460 m) on 2016-02-20
12 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1840 m) on 2016-02-22
4 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-24
30 between Kongdang & Bapo (1410-1460 m) on 2016-02-25
16 at Sibia Lane (2260 m) on 2016-02-26
18 between Kongdang & Qinlangdang (1270-1460 m) on 2016-02-27
5 between Kongdang & Qinlangdang (1230-1380 m) on 2016-02-28
8 between Kongdang & Qinlangdang (1220 m) on 2016-02-29
45 between Kongdang & Qinlangdang (1220-1350 m) on 2016-03-02
13 between Kongdang & Qinlangdang (1520 m) on 2016-03-03
55 on Gongshan-Dulong Rd. (2100-2260 m) on 2016-03-04

Rufous-winged Fulvetta
栗头雀鹛 (lìtóu quèméi)
Alcippe castaneceps

1 on Gongshan-Dulong Rd. (1980 m) on 2016-02-17
6 between Kongdang & Qinlangdang (1380-1430 m) on 2016-02-18
3 between Kongdang & Xiongdang (1580 m) on 2016-02-19
12 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-24
6 at Sibia Lane (2260 m) on 2016-02-26
1 at Qinlangdang (1270 m) on 2016-02-27
18 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02
6 on Gongshan-Dulong Rd. (2000-2260 m) on 2016-03-04

Yunnan Fulvetta
灰头雀鹛 (huītóu quèméi)
Alcippe fratercula

5 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Long-billed Wren-Babbler
长嘴鹩鹛 (chángzuǐ liáoméi)
Rimator malacoptilus

1 between Kongdang & Qinlangdang (1440 m) on 2016-02-27
1 between Kongdang & Qinlangdang (1440 m) on 2016-02-28

Passeriformes: Leiothrichidae

White-browed Laughingthrush
白颊噪鹛 (báijiá zàoméi)
Garrulax sannio

2 at Wayaozhen (1310 m) on 2016-03-05
6 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Striated Laughingthrush
条纹噪鹛 (tiáowén zàoméi)
Garrulax striatus

4 between Kongdang & Xiongdang (1580 m) on 2016-02-19
4 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2360 m) on 2016-02-20
4 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-25
1 between Kongdang & Qinlangdang (1290 m) on 2016-02-28
11 at Qinlangdang (1250 m) on 2016-02-29
4 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02
8 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-03

Blue-winged Laughingthrush
蓝翅噪鹛 (lánchì zàoméi)
Trochalopteron squamatum

2 on Gongshan-Dulong Rd. (1930 m) on 2016-02-23
1 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-24
2 between Kongdang & Bapo (1470 m) on 2016-02-25
2 between Dulong Beach & Dulongjiang Tunnel (1460-1470 m) on 2016-02-26
1 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-27
3 between Kongdang & Qinlangdang (1400 m) on 2016-02-28
12 between Kongdang & Qinlangdang (1220-1570 m) on 2016-02-29
5 at Dizhengdang (1850 m) on 2016-03-01

Scaly Laughingthrush
纯色噪鹛 (chúnsè zàoméi)
Trochalopteron subunicolor

1 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-27
2 between Kongdang & Qinlangdang (1590 m) on 2016-02-28
6 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-03

Elliot’s Laughingthrush
橙翅噪鹛 (chéngchì zàoméi)
Trochalopteron elliotii

2 at Pukawang (1480 m) on 2016-02-24
2 at Pukawang (1480 m) on 2016-02-25

Black-faced Laughingthrush
黑顶噪鹛 (hēidǐng zàoméi)
Trochalopteron affine

4 on Gongshan-Dulong Rd. (2850 m) on 2016-02-17
5 between Kongdang & Qinlangdang (1380-1560 m) on 2016-02-18
2 N of Xiongdang (1950 m) on 2016-02-19
2 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2670 m) on 2016-02-20
18 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1920-2650 m) on 2016-02-22
15 on Gongshan-Dulong Rd. (2040-2180 m) on 2016-02-23
3 between Kongdang & Qinlangdang (1440 m) on 2016-02-28
2 between Kongdang & Qinlangdang (1370 m) on 2016-03-02

Assam Laughingthrush
金翅噪鹛 (jīnchì zàoméi)
Trochalopteron chrysopterum woodi

1 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2450 m) on 2016-02-20

Himalayan Cutia
斑胁姬鹛 (bānxié jīméi)
Cutia nipalensis

15 between Kongdang & Qinlangdang (1440 m) on 2016-02-28
3 between Kongdang & Qinlangdang (1370 m) on 2016-02-29
8 between Kongdang & Qinlangdang (1360 m) on 2016-03-03

Bar-throated Minla
斑喉希鹛 (bānhóu xīméi)
Minla strigula

4 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1840 m) on 2016-02-22
1 between Dulong Beach & Dulongjiang Tunnel (1860 m) on 2016-02-26
1 between Kongdang & Xiongdang (1880 m) on 2016-03-01

Red-tailed Minla
火尾希鹛 (huǒwěi xīméi)
Minla ignotincta

1 on Gongshan-Dulong Rd. (1980 m) on 2016-02-17
6 between Kongdang & Qinlangdang (1430-1560 m) on 2016-02-18
2 between Kongdang & point N of Xiongdang (1700-1950 m) on 2016-02-19
1 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
3 between Kongdang & Qinlangdang (1470 m) on 2016-03-02
1 between Kongdang & Qinlangdang (1360 m) on 2016-03-03

Red-faced Liocichla or Scarlet-faced Liocichla
灰头薮鹛 (huītóu sǒuméi) / 红翅薮鹛 (hóngchì sǒuméi)
Liocichla phoenicea/L. ripponi

2 between Kongdang & Qinlangdang (1470 m) on 2016-03-02

Rusty-fronted Barwing
锈额斑翅鹛 (xiù’é bānchìméi)
Actinodura egertoni

10 between Kongdang & Qinlangdang (1560 m) on 2016-02-18
8 between Kongdang & Xiongdang (1580 m) on 2016-02-19
3 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2340 m) on 2016-02-22
12 on Gongshan-Dulong Rd. (2030-2180 m) on 2016-02-23
15 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
9 between Kongdang & Bapo (1440-1480 m) on 2016-02-25
11 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-26
7 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-27
12 between Kongdang & Qinlangdang (1420 m) on 2016-02-28
16 between Kongdang & Qinlangdang (1120-1420 m) on 2016-02-29
20 between Kongdang & Qinlangdang (1300-1590 m) on 2016-03-02

Streak-throated Barwing
纹胸斑翅鹛 (wénxiōng bānchìméi)
Actinodura waldeni

5 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2230-2260 m) on 2016-02-20
4 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2340 m) on 2016-02-22
6 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
7 between Kongdang & Bapo (1460-1480 m) on 2016-02-25
4 between Dulong Beach & Dulongjiang Tunnel (1460-2180 m) on 2016-02-26
8 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-27
6 between Kongdang & Qinlangdang (1570 m) on 2016-02-29
2 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-03

Silver-eared Mesia
银耳相思鸟 (yín’ěr xiāngsīniǎo)
Leiothrix argentauris

5 between Kongdang & Qinlangdang (1430 m) on 2016-02-18
12 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
21 between Kongdang & Qinlangdang (1420-1560 m) on 2016-02-28
6 between Kongdang & Xiongdang (1880 m) on 2016-03-01
16 between Kongdang & Qinlangdang (1460-1520 m) on 2016-03-03

Red-billed Leiothrix
红嘴相思鸟 (hóngzuǐ xiāngsīniǎo)
Leiothrix lutea

4 between Kongdang & Xiongdang (1610-1700 m) on 2016-02-19
4 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1760-1860 m) on 2016-02-20
7 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2000-2040 m) on 2016-02-22
7 on Gongshan-Dulong Rd. (2030 m) on 2016-02-23
2 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
2 between Kongdang & Qinlangdang (1380 m) on 2016-02-28
3 between Kongdang & Qinlangdang (1500 m) on 2016-03-03

Rufous-backed Sibia
栗背奇鹛 (lìbèi qíméi)
Heterophasia annectans

1 between Kongdang & Qinlangdang (1410 m) on 2016-02-27
10 at Qinlangdang (1290 m) on 2016-02-28
3 between Kongdang & Qinlangdang (1370 m) on 2016-03-02
1 between Kongdang & Qinlangdang (1360 m) on 2016-03-03

Beautiful Sibia
丽色奇鹛 (lìsè qíméi)
Heterophasia pulchella

5 at Sibia Lane (2260 m) on 2016-02-17
8 between Kongdang & Qinlangdang (1430-1560 m) on 2016-02-18
16 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1860-2450 m) on 2016-02-20
19 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1920-2360 m) on 2016-02-22
12 on Gongshan-Dulong Rd. (1620-2360 m) on 2016-02-23
19 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
18 between Kongdang & Bapo (1380-1480 m) on 2016-02-25
24 between Dulong Beach & Dulongjiang Tunnel (1470-2300 m) on 2016-02-26
15 between Kongdang & Qinlangdang (1440-1460 m) on 2016-02-27
6 between Kongdang & Qinlangdang (1290-1370 m) on 2016-02-28
30 between Kongdang & Qinlangdang (1220-1570 m) on 2016-02-29
1 between Kongdang & Xiongdang (2040 m) on 2016-03-01
14 between Kongdang & Qinlangdang (1220-1420 m) on 2016-03-02
12 between Kongdang & Qinlangdang (1220-1510 m) on 2016-03-03
10 on Gongshan-Dulong Rd. (2040-2230 m) on 2016-03-04

Passeriformes: Sylviidae

Fire-tailed Myzornis
火尾绿鹛 (huǒwěi lǜméi)
Myzornis pyrrhoura

4 at Sibia Lane (2260 m) on 2016-02-20
3 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2000-2360 m) on 2016-02-22
4 on Gongshan-Dulong Rd. (2260-2360 m) on 2016-02-23
5 between Dulong Beach & Dulongjiang Tunnel (1860-2300 m) on 2016-02-26
3 on Gongshan-Dulong Rd. (2280-2300 m) on 2016-03-04

Golden-breasted Fulvetta
金胸雀鹛 (jīnxiōng quèméi)
Lioparus chrysotis

1 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1840 m) on 2016-02-22
4 between Kongdang & Xiongdang (1880 m) on 2016-03-01

White-browed Fulvetta
白眉雀鹛 (báiméi quèméi)
Fulvetta vinipectus

6 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2360 m) on 2016-02-22
3 on Gongshan-Dulong Rd. (2300 m) on 2016-02-23
10 on Gongshan-Dulong Rd. (2040-2320 m) on 2016-03-04

parrotbill sp.

15 between Kongdang & Xiongdang (1610 m) on 2016-02-19

Black-throated Parrotbill
黑喉鸦雀 (hēihóu yāquè)
Suthora nipalensis

3 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-25

Passeriformes: Zosteropidae

White-naped Yuhina
白项凤鹛 (báixiàng fèngméi)
Yuhina bakeri

15 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-24
17 between Kongdang & Bapo (1460-1480 m) on 2016-02-25
7 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-26
16 between Kongdang & Qinlangdang (1440-1500 m) on 2016-02-27
5 between Kongdang & Qinlangdang (1420-1470 m) on 2016-02-28
3 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02
16 between Kongdang & Qinlangdang (1400-1500 m) on 2016-03-03

Whiskered Yuhina
黄颈凤鹛 (huángjǐng fèngméi)
Yuhina flavicollis

6 on Gongshan-Dulong Rd. (1880 m) on 2016-02-17
20 between Kongdang & Qinlangdang (1380-1430 m) on 2016-02-18
4 between Kongdang & Xiongdang (1700 m) on 2016-02-19
4 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1760 m) on 2016-02-20
2 on Gongshan-Dulong Rd. (1430-1620 m) on 2016-02-23
3 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
8 between Dulong Beach & Dulongjiang Tunnel (1470-1780 m) on 2016-02-26
10 between Kongdang & Qinlangdang (1500 m) on 2016-02-27
9 between Kongdang & Qinlangdang (1370-1470 m) on 2016-02-28
4 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02

Stripe-throated Yuhina
纹喉凤鹛 (wénhóu fèngméi)
Yuhina gularis

10 on Gongshan-Dulong Rd. (2350 m) on 2016-02-17
16 between Kongdang & Qinlangdang (1460-1580 m) on 2016-02-18
1 between Kongdang & Xiongdang (1670 m) on 2016-02-19
7 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2550-2650 m) on 2016-02-22
17 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
4 between Dulong Beach & Dulongjiang Tunnel (1470-1840 m) on 2016-02-26
3 between Kongdang & Qinlangdang (1450-1470 m) on 2016-02-27
10 between Kongdang & Qinlangdang (1370-1600 m) on 2016-02-28
4 between Kongdang & Qinlangdang (1570 m) on 2016-02-29
8 between Kongdang & Qinlangdang (1510 m) on 2016-03-03

White-collared Yuhina
白领凤鹛 (báilǐng fèngméi)
Yuhina diademata

5 on Gongshan-Dulong Rd. (1880 m) on 2016-02-17
12 on Gongshan-Dulong Rd. (1880 m) on 2016-03-04

Black-chinned Yuhina
黑额凤鹛 (hēi’é fèngméi)
Yuhina nigrimenta

10 on Gongshan-Dulong Rd. (1880 m) on 2016-02-17
7 on Gongshan-Dulong Rd. (2340 m) on 2016-03-04

? White-eye
?绣眼鸟 (ànlǜ xiùyǎnniǎo)
Zosterops ?

8 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Passeriformes: Regulidae

Goldcrest
戴菊 (dàijú)
Regulus regulus

4 on Gongshan-Dulong Rd. (2960 m) on 2016-02-17
4 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1860 m) on 2016-02-20
5 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1840 m) on 2016-02-22

Passeriformes: Elachuridae

Spotted Elachura
丽星鹩鹛 (lìxīng liáoméi)
Elachura formosa

2 at Qinlangdang (1290 m) on 2016-02-28
2 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-03

Passeriformes: Troglodytidae

Eurasian Wren
鹪鹩 (jiāoliáo)
Troglodytes troglodytes

1 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2840 m) on 2016-02-20
1 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2550 m) on 2016-02-22
1 at Pukawang (1480 m) on 2016-02-24
3 between Kongdang & Xiongdang (1880-2040 m) on 2016-03-01

Passeriformes: Sittidae

Chestnut-vented Nuthatch
栗臀䴓 (lìtún shī)
Sitta nagaensis

3 on Gongshan-Dulong Rd. (1980-2960 m) on 2016-02-17
1 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2330 m) on 2016-02-22
1 on Gongshan-Dulong Rd. (2090 m) on 2016-02-23

Beautiful Nuthatch
丽䴓 (lì shī)
Sitta formosa

1 at Qinlangdang (1290 m) on 2016-02-28

Passeriformes: Tichodromidae

Wallcreeper
红翅旋壁雀 (hóngchì xuánbìquè)
Tichodroma muraria

2 between Kongdang & point N of Xiongdang (1510-1880 m) on 2016-02-19
1 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2110 m) on 2016-02-20
2 between Kongdang & Qinlangdang (1500 m) on 2016-02-27
1 between Kongdang & Qinlangdang (1380 m) on 2016-02-28
4 between Kongdang & Xiongdang (1850-2100 m) on 2016-03-01

Passeriformes: Certhiidae

Rusty-flanked Treecreeper
锈红腹旋木雀 (xiùhóngfù xuánmùquè)
Certhia nipalensis

3 on Gongshan-Dulong Rd. (2960 m) on 2016-02-17
1 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2460 m) on 2016-02-20
1 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2330 m) on 2016-02-22
1 on Gongshan-Dulong Rd. (2080 m) on 2016-03-04

? Treecreeper
?旋木雀 (? xuánmùquè)
Certhia ?

1 on Gongshan-Dulong Rd. (2000 m) on 2016-03-04

Passeriformes: Sturnidae

Crested Myna
八哥 (bāgē)
Acridotheres cristatellus

3 near Kunming (1900 m) on 2016-02-16

Passeriformes: Turdidae

Alpine/“Yunnan” Thrush
光背地鸫 (guāngbèi dìdōng)
Zoothera mollissima

1 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2360 m) on 2016-02-22
1 at Pukawang (1480 m) on 2016-02-24
1 between Kongdang & Qinlangdang (1380 m) on 2016-03-03

Himalayan Thrush
光背地鸫 (guāngbèi dìdōng)
Zoothera salimalii

1 between Kongdang & Qinlangdang (1470 m) on 2016-03-02

Grandala
蓝大翅鸲 (lán dàchìqú)
Grandala coelicolor

48 between Kongdang & point N of Xiongdang (1780-1910 m) on 2016-02-19
50 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2040 m) on 2016-02-20
290 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1820-1890 m) on 2016-02-22
300 on Gongshan-Dulong Rd. (2060 m) on 2016-03-04

? Blackbird
?鸫 (? dōng)
Turdus ?

1 all-black bird on G56 W of Kunming (2040 m) on 2016-03-05

Chestnut Thrush
灰头鸫 (huītóu dōng)
Turdus rubrocanus

2 between Kongdang & Qinlangdang (1470-1510 m) on 2016-03-02
1 between Kongdang & Qinlangdang (1510 m) on 2016-03-03

Passeriformes: Muscicapidae

Oriental Magpie-Robin
鹊鸲 (quèqú)
Copsychus saularis

3 at Wayaozhen (1310 m) on 2016-03-05
1 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Rufous-bellied Niltava
棕腹仙鹟 (zōngfù xiānwēng)
Niltava sundara

1 between Kongdang & Qinlangdang (1430 m) on 2016-02-18

Large Niltava
大仙鹟 (dàxiānwēng)
Niltava grandis

4 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
2 at Qinlangdang (1250 m) on 2016-02-29

Gould’s Shortwing
栗背短翅鸫 (lìbèi duǎnchìdōng)
Heteroxenicus stellatus

1 S of Pukawang (1470 m) on 2016-02-24

Rufous-breasted Bush Robin
棕腹林鸲 (zōngfù línqú)
Tarsiger hyperythrus

4 between Kongdang & Qinlangdang (1420-1560 m) on 2016-02-18
1 between Kongdang & Xiongdang (1580 m) on 2016-02-19
2 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1860 m) on 2016-02-20
1 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2430 m) on 2016-02-22
2 on Gongshan-Dulong Rd. (2300-2360 m) on 2016-02-23
10 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
4 between Dulong Beach & Dulongjiang Tunnel (1480-2260 m) on 2016-02-26
5 between Kongdang & Qinlangdang (1170-1460 m) on 2016-02-27
5 between Kongdang & Qinlangdang (1250-1520 m) on 2016-02-28
5 between Kongdang & Qinlangdang (1250-1570 m) on 2016-02-29
2 between Kongdang & Xiongdang (1750-1850 m) on 2016-03-01
3 between Kongdang & Qinlangdang (1460-1590 m) on 2016-03-02

Himalayan Bluetail
蓝眉林鸲 (lánméi línqú)
Tarsiger rufilatus

2 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2300-2600 m) on 2016-02-22
3 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
5 between Kongdang & Bapo (1440-1480 m) on 2016-02-25
3 between Dulong Beach & Dulongjiang Tunnel (1480-2070 m) on 2016-02-26
3 between Kongdang & Qinlangdang (1430-1500 m) on 2016-02-27
3 between Kongdang & Qinlangdang (1380-1570 m) on 2016-02-28
3 between Kongdang & Qinlangdang (1250-1420 m) on 2016-02-29
3 between Kongdang & Xiongdang (1900-2120 m) on 2016-03-01

Little Forktail
小燕尾 (xiǎo yànwěi)
Enicurus scouleri

2 between Kongdang & Xiongdang (1580 m) on 2016-02-19
3 on Gongshan-Dulong Rd. (2180 m) on 2016-02-23
1 at Pukawang (1480 m) on 2016-02-24

Slaty-backed Forktail
灰背燕尾 (huībèi yànwěi)
Enicurus schistaceus

1 at Qinlangdang (1200 m) on 2016-02-28
4 at Qinlangdang (1250 m) on 2016-02-29

White-crowned Forktail
白冠燕尾 (báiguān yànwěi)
Enicurus leschenaulti

5 between Kongdang & Qinlangdang (1390-1530 m) on 2016-02-18
1 between Kongdang & Xiongdang (1610 m) on 2016-02-19
1 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02
3 between Kongdang & Qinlangdang (1220-1460 m) on 2016-03-03

Blue Whistling Thrush
紫啸鸫 (zǐxiàodōng)
Myophonus caeruleus eugenei

1 in Kongdang (1490 m) on 2016-02-20
1 on Gongshan-Dulong Rd. (1970 m) on 2016-02-23
2 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
2 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-25
2 between Dulong Beach & Dulongjiang Tunnel (1460-2180 m) on 2016-02-26
2 between Kongdang & Qinlangdang (1570 m) on 2016-02-29
2 between Kongdang & Qinlangdang (1220-1460 m) on 2016-03-02
1 between Kongdang & Qinlangdang (1550 m) on 2016-03-03
1 on Gongshan-Dulong Rd. (1900 m) on 2016-03-04

Rufous-gorgeted Flycatcher
橙胸姬鹟 (chéngxiōng jīwēng)
Ficedula strophiata

2 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
1 between Kongdang & Bapo (1480 m) on 2016-02-25
1 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-27
4 between Kongdang & Qinlangdang (1200-1290 m) on 2016-02-28
1 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-03

Black Redstart
赭红尾鸲 (zhě hóngwěiqú)
Phoenicurus ochruros

1 at Qinlangdang (1250 m) on 2016-02-29

Hodgson’s Redstart
黑喉红尾鸲 (hēihóu hóngwěiqú)
Phoenicurus hodgsoni

1 between Kongdang & Xiongdang (1670 m) on 2016-02-19
2 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
1 at Pukawang (1480 m) on 2016-02-25
2 at Dizhengdang (1850 m) on 2016-03-01

White-throated Redstart
白喉红尾鸲 (báihóu hóngwěiqú)
Phoenicurus schisticeps

2 at Dizhengdang (1850 m) on 2016-02-19

Daurian Redstart
北红尾鸲 (běi hóngwěiqú)
Phoenicurus auroreus

1 between Kongdang & Qinlangdang (1570 m) on 2016-02-18
4 at point N of Xiongdang (1880 m) on 2016-02-19
1 in Kongdang (1490 m) on 2016-02-23

Blue-fronted Redstart
蓝额红尾鸲 (lán’é hóngwěiqú)
Phoenicurus frontalis

1 on Gongshan-Dulong Rd. (2490 m) on 2016-02-17
1 at Dizhengdang (1850 m) on 2016-02-19
1 at Qinlangdang (1250 m) on 2016-02-29

Plumbeous Water Redstart
红尾水鸲 (hóngwěi shuǐqú)
Phoenicurus fuliginosus

12 between Kongdang & Qinlangdang (1220-1430 m) on 2016-02-18
16 between Kongdang & point N of Xiongdang (1490-1880 m) on 2016-02-19
4 in Kongdang (1490 m) on 2016-02-20
8 in Kongdang (1490 m) on 2016-02-23
12 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
12 between Kongdang & Bapo (1460-1490 m) on 2016-02-25
8 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-26
8 between Kongdang & Qinlangdang (1320-1440 m) on 2016-02-27
8 at Qinlangdang (1290 m) on 2016-02-28
13 between Kongdang & Qinlangdang (1350-1490 m) on 2016-02-29
18 between Kongdang & Xiongdang (1490-2120 m) on 2016-03-01
19 between Kongdang & Qinlangdang (1220-1460 m) on 2016-03-02
9 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-03

White-capped Redstart
白顶溪鸲 (báidǐng xīqú)
Phoenicurus leucocephalus

8 between Kongdang & Qinlangdang (1220-1530 m) on 2016-02-18
8 between Kongdang & point N of Xiongdang (1510-1880 m) on 2016-02-19
2 in Kongdang (1490 m) on 2016-02-20
3 in Kongdang (1490 m) on 2016-02-23
6 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
5 between Kongdang & Bapo (1460-1480 m) on 2016-02-25
3 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-26
2 between Kongdang & Qinlangdang (1440 m) on 2016-02-27
2 at Qinlangdang (1290 m) on 2016-02-28
2 between Kongdang & Qinlangdang (1570 m) on 2016-02-29
8 between Kongdang & Xiongdang (1490-2120 m) on 2016-03-01
6 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-03-02
2 between Kongdang & Qinlangdang (1550 m) on 2016-03-03

Chestnut-bellied Rock Thrush
栗腹矶鸫 (lìfù jīdōng)
Monticola rufiventris

2 between Kongdang & Qinlangdang (1340-1400 m) on 2016-02-18
2 between Kongdang & Xiongdang (1580 m) on 2016-02-19
1 between Kongdang & Bapo (1480 m) on 2016-02-25
1 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-26
1 between Kongdang & Qinlangdang (1480 m) on 2016-02-27
1 between Kongdang & Qinlangdang (1430 m) on 2016-02-28
1 between Kongdang & Qinlangdang (1500 m) on 2016-03-02
2 between Kongdang & Qinlangdang (1390-1420 m) on 2016-03-03

Siberian Stonechat
黑喉石鵖 (hēihóu shíjí)
Saxicola maurus

1 at Wayaozhen (1310 m) on 2016-03-05

Pied Bush Chat
白斑黑石鵖 (báibān hēishíjí)
Saxicola caprata

1 at Pukawang (1480 m) on 2016-02-25

Passeriformes: Cinclidae

White-throated Dipper
河乌 (héwū)
Cinclus cinclus

1 N of Xiongdang (1900 m) on 2016-03-01

Brown Dipper
褐河乌 (hè héwū)
Cinclus pallasii

1 N of Xiongdang (1930 m) on 2016-02-19
1 N of Kongdang (1620 m) on 2016-02-23
2 between Kongdang & Bapo (1470 m) on 2016-02-25
2 at Qinlangdang (1220 m) on 2016-02-29
3 between Kongdang & Xiongdang (1780-1990 m) on 2016-03-01

Passeriformes: Chloropseidae

Orange-bellied Leafbird
橙腹叶鹎 (chéngfù yèbēi)
Chloropsis hardwickii

1 between Kongdang & Qinlangdang (1560 m) on 2016-02-18
1 between Dulong Beach & Pukawang (1460 m) on 2016-02-26
2 at Dulong Beach (1460 m) on 2016-02-27
1 at Qinlangdang (1200 m) on 2016-02-28
1 at Qinlangdang (1250 m) on 2016-03-03

Passeriformes: Dicaeidae

Fire-breasted Flowerpecker
红胸啄花鸟 (hóngxiōng zhuóhuāniǎo)
Dicaeum ignipectus

4 on Gongshan-Dulong Rd. (1850 m) on 2016-02-17
5 between Kongdang & Qinlangdang (1430 m) on 2016-02-18
3 between Kongdang & Xiongdang (1510-1580 m) on 2016-02-19
4 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1860 m) on 2016-02-20
2 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
1 between Kongdang & Bapo (1440 m) on 2016-02-25
2 on Gongshan-Dulong Rd. (1930 m) on 2016-03-04

Passeriformes: Nectariniidae

Green-tailed Sunbird
绿喉太阳鸟 (lǜhóu tàiyángniǎo)
Aethopyga nipalensis

2 on Gongshan-Dulong Rd. (2050-2480 m) on 2016-02-17
35 between Kongdang & Qinlangdang (1380-1560 m) on 2016-02-18
7 between Kongdang & Xiongdang (1510-1610 m) on 2016-02-19
19 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1860-2460 m) on 2016-02-20
11 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1920-2360 m) on 2016-02-22
15 on Gongshan-Dulong Rd. (2030-2360 m) on 2016-02-23
20 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
25 between Kongdang & Bapo (1440-1460 m) on 2016-02-25
28 between Dulong Beach & Dulongjiang Tunnel (1460-2350 m) on 2016-02-26
17 between Kongdang & Qinlangdang (1440-1570 m) on 2016-02-27
8 between Kongdang & Qinlangdang (1350-1590 m) on 2016-02-28
8 between Kongdang & Qinlangdang (1390-1570 m) on 2016-02-29
2 between Kongdang & Qinlangdang (1360-1460 m) on 2016-03-03
18 on Gongshan-Dulong Rd. (2040-2320 m) on 2016-03-04

Black-throated Sunbird
黑胸太阳鸟 (hēixiōng tàiyángniǎo)
Aethopyga saturata

2 on Gongshan-Dulong Rd. (1850 m) on 2016-02-17
2 between Kongdang & Qinlangdang (1380 m) on 2016-02-18
3 between Kongdang & Qinlangdang (1250-1420 m) on 2016-02-28
4 between Kongdang & Qinlangdang (1220-1420 m) on 2016-02-29
6 between Kongdang & Qinlangdang (1250-1300 m) on 2016-03-02
5 between Kongdang & Qinlangdang (1220-1360 m) on 2016-03-03
2 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Passeriformes: Passeridae

Eurasian Tree Sparrow
树麻雀 (shù máquè)
Passer montanus

3 at Wayaozhen (1310 m) on 2016-03-05

Passeriformes: Estrildidae

White-rumped Munia
白腰文鸟 (báiyāo wénniǎo)
Lonchura striata

11 between Kongdang & Qinlangdang (1430 m) on 2016-02-18
6 between Kongdang & Qinlangdang (1470 m) on 2016-02-27

Passeriformes: Prunellidae

Alpine Accentor
领岩鹨 (lǐng yánliù)
Prunella collaris

2 between Kongdang & Qinlangdang (1470 m) on 2016-02-18
4 between Kongdang & point N of Xiongdang (1580-1930 m) on 2016-02-19
7 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1860-2410 m) on 2016-02-20
15 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1750-2670 m) on 2016-02-22
28 on Gongshan-Dulong Rd. (1520-2300 m) on 2016-02-23
14 between Dulong Beach & Dulongjiang Tunnel (1750-2330 m) on 2016-02-26
10 between Kongdang & Qinlangdang (1470-1500 m) on 2016-02-27
2 between Kongdang & Xiongdang (1850-1900 m) on 2016-03-01

Rufous-breasted Accentor
棕胸岩鹨 (zōngxiōng yánliù)
Prunella strophiata

10 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1820 m) on 2016-02-22
6 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
5 at Pukawang (1480 m) on 2016-02-25

Passeriformes: Motacillidae

Grey Wagtail
灰鹡鸰 (huī jílíng)
Motacilla cinerea

1 at Wayaozhen (1310 m) on 2016-03-05

White Wagtail
白鹡鸰 (bái jílíng)
Motacilla alba

8 at rest area near Dali (1400 m) on 2016-02-16
6 in Kongdang (1490 m) on 2016-02-18
2 in Kongdang (1490 m) on 2016-02-19
1 in Kongdang (1490 m) on 2016-02-24
2 between Kongdang & Bapo (1400-1490 m) on 2016-02-25
1 between Kongdang & Qinlangdang (1490 m) on 2016-02-28
2 between Kongdang & Qinlangdang (1370-1490 m) on 2016-02-29
13 between Kongdang & Xiongdang (1850-2040 m) on 2016-03-01
2 between Kongdang & Qinlangdang (1250-1370 m) on 2016-03-02
6 between Kongdang & Qinlangdang (1460 m) on 2016-03-03
3 at Wayaozhen (1310 m) on 2016-03-05
1 at Jīnliù Nóngjiā (1330 m) on 2016-03-05

Olive-backed Pipit
树鹨 (shù liù)
Anthus hodgsoni

5 between Kongdang & Qinlangdang (1430 m) on 2016-02-18
5 between Kongdang & Dizhengdang (1850 m) on 2016-02-19
6 between Kongdang & Dulong Beach (1460-1490 m) on 2016-02-24
8 at Pukawang (1480 m) on 2016-02-25
2 between Kongdang & Qinlangdang (1470 m) on 2016-02-27
5 between Kongdang & Xiongdang (1850-1980 m) on 2016-03-01
5 at Qinlangdang (1250 m) on 2016-03-02
5 between Kongdang & Qinlangdang (1410 m) on 2016-03-03

Passeriformes: Fringillidae

Golden-naped Finch
金头黑雀 (jīntóu hēiquè)
Pyrrhoplectes epauletta

3 at Sibia Lane (2260 m) on 2016-02-23
3 on Gongshan-Dulong Rd. (1980 m) on 2016-03-04

Leucosticte sp.

1 on Gongshan-Dulong Rd. (2980 m) on 2016-03-04

Dark-rumped Rosefinch
棕朱雀 (zōng zhūquè)
Carpodacus edwardsii

4 on Gongshan-Dulong Rd. (1910-2060 m) on 2016-02-23

Tibetan Serin
藏黄雀 (zàng huángquè)
Spinus thibetanus

140 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (2460 m) on 2016-02-20
168 between Kongdang & Dulongjiang Tunnel (1840-2330 m) on 2016-02-22
100 between Kongdang & Qinlangdang (1440-1460 m) on 2016-02-27
100 on Gongshan-Dulong Rd. (2040-2280 m) on 2016-03-04

Passeriformes: Emberizidae

Godlewski’s Bunting
戈氏岩鹀 (gēshì yánwū)
Emberiza godlewskii

3 at Dizhengdang (1850 m) on 2016-03-01

Little Bunting
小鹀 (xiǎo wū)
Emberiza pusilla

12 between Kongdang & Xiongdang (1610 m) on 2016-02-19
40 at Pukawang (1480 m) on 2016-02-24
40 at Pukawang (1480 m) on 2016-02-25
3 at Qinlangdang (1250 m) on 2016-02-29
95 at Dizhengdang (1850 m) on 2016-03-01

SELECTED MAMMALS

Stump-tailed Macaque
短尾猴 (duǎnwěi hóu)
Macaca arctoides

10 (troop) on Gongshan-Dulong Rd. (2730 m) on 2016-02-22

Turkestan Rat
拟家鼠 (nǐ jiāshǔ)
Rattus pyctoris

1 found dead on Gongshan-Dulong Rd. (2540 m) on 2016-03-04

Black Giant Squirrel
巨松鼠 (jù sōngshǔ)
Ratufa bicolor

1 between Kongdang & Qinlangdang (1500 m) on 2016-02-29

Gongshan Muntjac
贡山麂 (gòngshān jǐ)
Muntiacus gongshanensis

2 on Gongshan-Dulong Rd. (2300 m) on 2016-02-22

Featured image: The sublime spectacle of the moon setting over the Gaoligong Mountains at dawn was our reward for enduring days and days of rain. Photo taken on Gongshan-Dulong Road near Kongdang on 26 Feb. 2016. Nikon D3S, 600 mm, F/9, 1/320, ISO 640. (Craig Brelsford)

Dulong Gorge 2016 Report
Explorations Page
Reach us: info@shanghaibirding.com

Be notified every time we post. Send an
email with “Subscribe” as the subject to
info@shanghaibirding.com

Donate to Shanghai Birding!